Privacy Policy

Sekretesspolicy för Langeloo

På Elektrisk-vinsch, tillgänglig från www.elektrisk-vinsch.eu, är en av våra främsta prioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument om sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Elektrisk-vinsch och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Vår integritetspolicy har genererats med hjälp av GDPR Privacy Policy Generator

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvarig för din information.

Langeloos rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy beror på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

- Langeloo behöver utföra ett kontrakt med dig

- Du har gett Langeloo tillstånd att göra det

- Bearbetning av dina personuppgifter är i Langeloos legitima intressen

- Langeloo måste följa lagen

Langeloo kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra policyer.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

- Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.

- Rätt till rättelse.

- Rätt att göra invändningar.

- Rätt till begränsning.

- Rätt till dataportabilitet.

- Rätt att återkalla samtycke

Loggfiler

Elektrisk-vinsch följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Sekretesspolicyer

Du kan konsultera denna lista för att hitta sekretesspolicyn för var och en av Elektrisk-vinschs reklampartners.

Tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Elektrisk-vinsch, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Elektrisk-vinsch inte har någon tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Integritetspolicyer för tredje part

Elektrisk-vinschs integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera respektive sekretesspolicy för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan inkludera deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill ha mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Information för barn

En annan del av vår prioritering är att öka skyddet för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktiviteter.

Elektrisk-vinsch samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har tillhandahållit denna typ av information på vår webbplats, uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Sekretesspolicy endast online

Vår integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delade och/eller samlar in i Elektrisk-vinsch. Denna policy är inte tillämplig på någon information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Varukorg
sv_SESwedish
Rulla till toppen