Villkor och bestämmelser 

Välkommen till Elektrisk-vinsch! 

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Langeloos webbplats, som finns på www.elektrisk-vinsch.eu. 

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Elektrisk-vinsch om du inte samtycker till att ta alla villkor som anges på denna sida. 

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och friskrivningsklausul och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vår" och "Oss" hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på lämpligaste sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och föremål för, rådande lag i se. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak. 

Cookies 

Vi använder oss av cookies. Genom att besöka Elektrisk-vinsch samtycker du till att använda cookies i enlighet med Langeloos integritetspolicy. 

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten hos vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/annonspartners kan också använda cookies. 

Licens 

Om inget annat anges äger Langeloo och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Elektrisk-vinsch. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Elektrisk-vinsch för ditt eget personliga bruk underkastat de begränsningar som anges i dessa villkor. 

Du får inte: 

 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Elektrisk-vinsch 
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Elektrisk-vinsch 
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Elektrisk-vinsch 
 • Omfördela innehåll från Elektrisk-vinsch 

Detta avtal gäller från och med datumet för detta avtal. Våra villkor har skapats med hjälp av Free Terms and Conditions Generator.Free Terms and Conditions Generator

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden på webbplatsen. Langeloo filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Langeloo, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Langeloo inte hållas ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidit till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats. 

Langeloo förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor. 

Du garanterar och representerar det: 

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det; 
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke från någon tredje part; 
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet 
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet. 

Du ger härmed Langeloo en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media. 

Hyperlänkning till vårt innehåll 

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande: 

 • Statliga myndigheter; 
 • Sökmotorer; 
 • Nyhetsorganisationer; 
 • Distributörer av onlinekataloger får länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra listade företag; och 
 • Systemomfattande ackrediterade företag med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats. 

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats. 

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer: 

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag; 
 • webbplatser för dot.com-gemenskaper; 
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer; 
 • distributörer av onlinekataloger; 
 • Internetportaler; 
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och 
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer. 

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte ger oss eller våra ackrediterade företag en ofördelaktig bild, (b) organisationen inte har något negativt förflutet hos oss, (c) fördelen för oss med att hyperlänken syns kompenserar frånvaron av Langeloo, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation. 

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats. 

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Langeloo. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de webbadresser på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar. 

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats på följande sätt: 

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller 
 • Genom att använda den enhetliga resurssökare som länkas till; eller 
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats. 

Ingen användning av Langeloos logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal. 

iFrames 

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats. 

Ansvar för innehåll 

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din Webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan överträdelse av, någon tredje parts rättigheter. 

Reservation av rättigheter 

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor. 

Borttagning av länkar från vår webbplats 

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt. 

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt; vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat. 

Ansvarsfriskrivning 

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att 

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada; 
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; 
 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller 
 • utesluta något av våra eller era ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag. 

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr alla ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet. 

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag. 

Varukorg
sv_SESwedish
Rulla till toppen